account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu Správa souborů pomocí počítače .

Note

Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

 1. V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
 2. Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku Icn sony gallery share.
 3. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Použít jako > Obrázek kontaktu.
 2. Vyberte kontakt a podle potřeby upravte fotografii.
 3. Ťukněte na tlačítko Hotovo.

Použití fotografie jako tapety

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Použít jako > Tapeta.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony key menu.
 2. Vyberte položku Otočit. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony menu delete.
 2. Ťukněte na tlačítko Odstranit.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

 1. Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
 2. Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko Icn sony key menu a ťukněte na volbu Vybrat vše.
 3. S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

Zapnutí funkce analýzy fotografií

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na ikonu Album.
 3. Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu Tváře. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

 1. Na panelu Tváře ťukněte na složku Nepojmenované tváře, přejděte do složky Další tváře a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.
 2. Ťukněte na tlačítko Přidat jméno.
 3. Zadejte jméno a ťukněte na možnosti Hotovo > Přidat jako novou osobu.

Úprava jména přiřazeného tváři

 1. Když si určitou tvář prohlížíte v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Upravit štítky jmen.
 2. Ťukněte na tlačítko OK.
 3. Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
 4. Upravte jméno a ťukněte na možnosti Hotovo > Přidat jako novou osobu.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu