account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu Přidání zeměpisné polohy k fotografiím .

Tip

Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

Scr sony album map overview wvga withmenu
1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
2 Hledání místa na mapě
3 Zobrazení možností nabídky
4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
5 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Tip

Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: Icn sony album photo group. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.
 2. Ťuknutím na ikonu Icn sony key menu a poté na možnost Přidat zeměp. souřadnice otevřete mapu.
 3. Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisné umístění fotografie.
 4. Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
 5. Po dokončení ťukněte na možnost OK.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na ikonu Album.
 3. Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu Místa.
 4. Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na ikonu Album.
 3. Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu Místa > Icn sony earth.
 4. Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

 1. Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
 2. Ťukněte na tlačítko OK.

Změna zobrazení mapy

 • Během prohlížení mapy v aplikaci Album ťukněte na tlačítko Icn sony key menu a potom vyberte možnost Klasické zobrazení nebo Satelitní zobrazení.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu