account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory Icn sony call log header missed call, přijaté hovory Icn sony call log header incoming call a volaná čísla Icn sony call log header outgoing call.

Otevření seznamu volání

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Pokud se seznam volání neobjeví, ťukněte na tlačítko Icn sony key and back.

Zobrazení zmeškaných hovorů

  1. Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona Icn sony call log header missed call. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
  2. Ťukněte na možnost Zmeškaný hovor.

Vytočení čísla ze seznamu volání

  • Ťukněte na číslo a poté vyberte kartu SIM.

Tip

Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskněte a pak ťukněte na možnost Před voláním upravit číslo.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

  1. Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost Přidat ke kontaktům.
  2. Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete číslo přidat, a ťukněte na volbu Vytvořit nový kontakt.
  3. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku ULOŽIT.

Zobrazení možností seznamu volání

  • V otevřeném seznamu volání ťukněte na tlačítko Icn sony key menu.

Tip

Pomocí výše uvedených pokynů můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu