account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přijímání hovorů

Pokud přijmete hovor v době, kdy je zařízení v režimu spánku nebo kdy má zamčenou obrazovku, otevře se telefonní aplikace na celé obrazovce. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Pomocí tohoto oznámení můžete hovor přijmout a přejít do telefonní aplikace, nebo odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

 • Přetáhněte tlačítko Icn sony call slider answer doprava.

Přijetí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

 • V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ťukněte na tlačítko PŘIJMOUT.

Tip

Namísto přijetí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace ťuknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Odmítnutí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

 • Přetáhněte ikonu Icn sony call slider dismiss doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

 • V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ťukněte na tlačítko ZAMÍTNOUT.

Tip

Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace ťuknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS nebo přesměrovat hovor na záznamník.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

 • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zařízení.

Note

Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.
 3. Vyberte kartu SIM.
 4. Ťukněte na možnost Záznamník Xperia™ > Uvítání.
 5. Ťukněte na položku Zaznamenat nové uvítání a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Povolení automatického přijetí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na kartu SIM a poté ťukněte na volbu Záznamník Xperia™.
 4. Přepínač vedle položky Záznamník přetáhněte doprava.

Note

Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na kartu SIM a poté ťukněte na volbu Záznamník Xperia™.
 4. Vyberte Zvednout po uplynutí.
 5. Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
 6. Vyberte Hotovo.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

 • Objeví-li se příchozí hovor, přetáhněte položku Možnosti odpovědi nahoru a pak vyberte položku Odmítnout se záznamníkem.

Tip

Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.
 3. Vyberte kartu SIM.
 4. Ťukněte na možnost Záznamník Xperia™ > Zprávy.
 5. Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

Tip

Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na položku Icn sony play voice message.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Při přijímání příchozího hovoru přetáhněte položku Možnosti odpovědi nahoru a pak ťukněte na položku Odmítnout zprávou.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Icn sony conv new message a napište novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte položku Odmítnout zprávou směrem nahoru.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Icn sony conv new message a napište novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Obecné > Odmítnout volání zprávou.
 3. Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
 4. Vyberte OK.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu