account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Zařízení pro dvě karty SIM označují barvou pozadí obrazovky, pro kterou kartu SIM je volání určeno. Barvu pozadí lze změnit v nastavení volání.

Pokud obdržíte příchozí hovor, když je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění zobrazené v horní části obrazovky, která je otevřena. Pokud používáte zařízení pro dvě karty SIM, zobrazí se také informace o kartě SIM. Při obdržení oznámení si můžete vybrat, zda chcete hovor vzít a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo jej odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

 • Při příchozím hovoru přejeďte prstem přes (ikona příchozího hovoru) směrem nahoru.

Přijetí hovoru při aktivní obrazovce

 • Při přijímání hovoru, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na PŘIJMOUT.

Tip

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno s oznámením. Pomocí této metody získáte další možnosti pro zpracování hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

 • Při příchozím hovoru přejeďte přes (ikona příchozího hovoru) směrem dolů.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

 • Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na ZAMÍTNOUT.

Tip

Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikací telefonu ťuknutím na okno s oznámením. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzvánění u příchozího hovoru

 • Když přijmete hovor, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou přednastavených zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

 1. Jakmile se zobrazí příchozí hovor, přetáhněte (odmítnutí pomocí ikony odpovědi) na střed obrazovky.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na Napsat novou zprávu.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

 1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazuje telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
 2. Přetáhněte (odmítnutí pomocí ikony odpovědi) do středu obrazovky.
 3. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na Napsat novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte (odmítnutí pomocí ikony odpovědi) na střed obrazovky.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na Napsat novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité na odmítnutí hovoru

 1. Najděte a ťukněte na (ikona telefonu).
 2. Ťukněte na (ikona nabídky) > Nastavení.
 3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na Účty pro volání vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na Volání.
 4. Ťukněte na Odmítnout hovor zprávou.
 5. Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
 6. Ťukněte na OK.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu