account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přenos kontaktů

  Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

  Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

  Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

  Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce Dokumenty podpory.

  Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů .
  2. Ťukněte na položku Ikona nabídky a potom na Správa účtů.
  3. Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti Ikona nabídky > Synchronizovat.

  Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

  Import kontaktů z karty SIM

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů .
  2. Ťukněte na Ikona nabídky a potom na položku Importovat/Exportovat.
  3. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku Importovat ze SIM karty. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
  4. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  5. Pokud chcete importovat konkrétní kontakty, najděte je a ťukněte na ně. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost Ikona nabídky a Importovat vše.

  Import kontaktů z paměťové karty

  1. Ťukněte na položku Ikona kontaktů.
  2. Ťukněte na položku Ikona nabídky a potom na Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf).
  3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  4. Ťukněte na položky Ikona možností > Karta SD.
  5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

  Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth

  1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
  2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  3. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
  4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
  5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu