account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Čtení a odesílání zpráv

  Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

  Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

  Zasílání zpráv – přehled

  Zasílání zpráv – přehled

  1 Návrat na seznam konverzací
  2 Zavolání odesílateli zprávy
  3 Zobrazení dalších možností
  4 Odeslané a přijaté zprávy
  5 Odeslání hotové zprávy
  6 Přidání příloh

  Vytvoření a odeslání zprávy

  1. Ťukněte na položku Ikona zpráv.
  2. Ťukněte na položku Ikona nové zprávy.
  3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  4. Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na možnost Ikona přidání příjemce přidejte další příjemce.
  5. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku Ikona výběru karty SIM pro zprávy vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.
  6. Zadejte text zprávy. Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na položku Ikona přidání a vyberte požadovanou možnost.
  7. Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost Ikona odeslání zprávy.

  Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení Koncept .

  Přečtení přijaté zprávy

  1. Najděte položku Ikona zpráv a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  3. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.

  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

  Odpověď na zprávu

  1. Ťukněte na položku Ikona zpráv.
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
  3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku Ikona výběru karty SIM pro zprávy vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.
  4. Zadejte odpověď a ťukněte na položku Ikona odeslání zprávy.

  Předání zprávy

  1. Ťukněte na položku Ikona zpráv.
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
  3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku Ikona výběru karty SIM pro zprávy vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.
  4. Stiskněte příslušnou zprávu a podržte ji stisknutou. Potom klepněte na volbu Ikona předání zprávy.
  5. Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na položku NOVÁ ZPRÁVA a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  6. V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost Ikona odeslání zprávy.

  Uložení souboru z přijaté zprávy

  1. Najděte položku Ikona zpráv a ťukněte na ni.
  2. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
  3. Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu