account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Obrazovka aplikací

  Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

  Obrazovka aplikací

  Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

  1. Ťukněte na položku Ikona panelu aplikací.
  2. Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

  Naposledy zobrazené aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem doleva na obrazovce aplikací.

  Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

  1. Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost Ikona nastavení obrazovky Plocha
  2. Ťukněte na jezdce Doporučení aplikací.

  Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

  • Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

  Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

  1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost Prohledat aplikace.
  2. Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

  Aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem dolů nebo doprava na obrazovce aplikací.

  Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

  1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost Ikona nabídky.
  2. Ťukněte na položku Řadit aplikace a vyberte požadovanou možnost.

  Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

  1. Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
  2. Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

  Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

  1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost Ikona nabídky.
  2. Zkontrolujte, zda v nabídce Vlastní pořadí vybrána možnost Řadit aplikace.
  3. Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

  Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

  To, zda lze aplikaci odinstalovat nebo zakázat, závisí na dané aplikaci a na tom, zda byla na vašem zařízení předinstalována nebo stažena. Stažené aplikace lze odinstalovat. Předinstalované aplikace nelze odinstalovat, lze je pouze zakázat, pokud to aplikace podporuje. Pokud předinstalovanou aplikaci zakážete, můžete ji znovu povolit v nabídce Nastavení > Aplikace .

  1. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat nebo zakázat, a podržte ji.
  2. Ťuknutím na položky Ikona odinstalování aplikace > ZAKÁZAT zakažte aplikaci nebo ťuknutím na tlačítko OK ji odinstalujte.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu