account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Bezdrátová technologie Bluetooth®

  Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

  Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.

  Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.
  3. Ťuknutím na přepínač Bluetooth zapněte nebo vypněte funkci.

  Pojmenování vašeho zařízení

  Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

  Pojmenování zařízení

  1. Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Bluetooth.
  4. Ťukněte na možnost > Přejmenovat toto zařízení.
  5. Zadejte název pro své zařízení.
  6. Ťukněte na položku PŘEJMENOVAT.

  Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

  Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

  Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

  Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

  Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

  Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

  1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
  3. Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.
  4. Ťuknutím na posuvník Bluetooth zapněte funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
  5. Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
  6. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

  Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit.

  Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.
  3. U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
  4. Ťukněte na tlačítko ZAPOMENOUT.

  Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

  Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:
  • Fotografie a videa
  • Hudba a další zvukové soubory
  • Webové stránky

  Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

  1. Přijímající zařízení: Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
  2. Odesílající zařízení: Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
  3. V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko .
  4. Vyberte položku Bluetooth.
  5. Zobrazí-li se dotaz, zapněte funkci Bluetooth®.
  6. Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
  7. Přijímající zařízení: Zobrazí-li se dotaz, přijměte spojení.
  8. Odesílající zařízení: Zobrazí-li se dotaz, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
  9. Přijímající zařízení: Přijměte příchozí položku.

  Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

  1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
  2. Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
  3. V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
  4. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  5. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
  6. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
  7. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

  Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.
  3. Stiskněte tlačítko a vyberte možnost Zobrazit přijaté soubory.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu