account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přidávání a úpravy kontaktů

  Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o vaší osobě.

  Přidání kontaktu

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na položku .
  3. Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku Phone contact, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  5. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud chcete změnit, ve kterém účtu se kontakt uloží, je nutné kontakt vytvořit znovu a uložit jej ve správném účtu.

  Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

  Úprava kontaktu

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  3. Upravte požadované údaje.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

  Přidání obrázku ke kontaktu

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  3. Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
  4. Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu Uložit.

  Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

  Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  3. Ťukněte na možnost > Nastavit vyzvánění.
  4. Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku HOTOVO.
  5. Ťukněte na položku Uložit.

  Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  3. Ťukněte na možnost a poté zaškrtněte políčko Hovory do hlasové schránky.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Vytočení telefonního čísla

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na a potom na položku Blokovaná čísla.
  3. Ťukněte na možnost PŘIDÁNÍ ČÍSLA a zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS.
  4. Ťukněte na tlačítko BLOKOVAT.

  Odstranění kontaktů

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
  3. Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
  4. Ťukněte na a potom na položku Smazat kontakt.
  5. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu SMAZAT.

  Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
  2. Ťukněte na a potom na položku .
  3. Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Uložit.

  Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
  2. Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku Uložit.
  3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořte nový kontakt.
  4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku Uložit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu