account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce Dokumenty podpory.

Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
 2. Ťukněte na a potom na položku Správa účtů.
 3. Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti > Synchronizovat.

Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Import kontaktů z karty SIM

Při přenosu kontaktů na kartu SIM nebo z této karty mohou být kontakty v cílovém umístění duplikovány. Informace o odstranění tohoto problému naleznete v tématu Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
 2. Ťukněte na tlačítko a poté ťukněte na položky Importovat/Exportovat > Importovat ze SIM karty.
 3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 4. Vyberte kontakty, které chcete importovat. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost a Import all.

Import kontaktů z paměťové karty

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
 2. Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf).
 3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 4. Ťukněte na tlačítko SD card.
 5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

 1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
 2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
 3. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
 4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
 5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu