account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

Aktivace režimu Nerušit

 1. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel Rychlá nastavení.
 2. Najděte položku a ťukněte na ni.
 3. Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko HOTOVO.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

 1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí , nebo .
 2. Ťuknutím na položku , nebo rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Automatická pravidla.
 3. Vyberte z automatických pravidel nebo ťuknutím na položku přidejte nové pravidlo.
 4. Ťukněte na položku Výběr typu pravidla a vyberte požadovanou možnost.
 5. Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko OK.
 6. Ťukněte na možnost Dny, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost HOTOVO.
 7. Pomocí možnosti Čas zahájení zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko OK.
 8. Pomocí možnosti Čas ukončení zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko OK. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:
 • Události v kalendáři a připomenutí
 • Hovory
 • Zprávy
 • Budíky

Povolení prioritních oznámení v režimu Nerušit

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Nerušit > Povolit pouze prioritní.
 3. Ťukněte na položku Volání nebo Zprávy.
 4. Vyberte požadovanou možnost.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu