account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když obdržíte příchozí hovor a obrazovka je aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění, tzn. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

 • Přetáhněte tlačítko Icn sony call slider answer doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

 • Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost PŘIJMOUT.

Tip

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přesměrovat do hlasové schránky.

Odmítnutí příchozího hovoru při neaktivní obrazovce

 • Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu Icn sony call slider dismiss doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

 • V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ťukněte na tlačítko ZAMÍTNOUT.

Tip

Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace ťuknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

 • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zařízení.

Note

Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Uvítání.
 3. Ťukněte na položku Zaznamenat nové uvítání a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Povolení automatického přijetí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.
 3. Přepínač vedle položky Záznamník přetáhněte doprava.

Note

Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.
 3. Vyberte Zvednout po uplynutí.
 4. Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
 5. Vyberte Hotovo.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

 • Objeví-li se příchozí hovor, ťukněte na položku Možnosti odpovědi a vyberte položku Odmítnout se záznamníkem.

Tip

Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Zprávy.
 3. Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

Tip

Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na položku Icn sony play voice message.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

 1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost Možnosti odpovědi.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

 1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte do horní části plovoucího okna s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
 2. Ťukněte na tlačítko Možnosti odpovědi.
 3. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost Možnosti odpovědi.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Napsat novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Rychlé odpovědi.
 3. Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
 4. Ťukněte na tlačítko OK.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu