account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

 1. Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost Povolit.
 2. Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost Již se znovu neptat.
 3. V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost OK.

Odepření oprávnění

 • Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost Odmítnout, když je zobrazeno dialogové okno.

Tip

Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Aplikace > Icn sony menu settings a ťukněte na ni.
 3. Vyberte možnost konfigurace, např. Oprávnění aplikace, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

 1. Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost Pokračovat > INFO O APLIKACI > Oprávnění.
 2. Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
 3. Posuvník přetáhněte doprava.

Note

Oprávnění můžete spravovat také v nabídce Nastavení > Aplikace. Ťukněte na aplikaci a podle potřeby upravte oprávnění.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení ‎Wi-Fi‎. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play Store

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app market place.
 2. Ťukněte na položku Icn sony app calendar l a potom na Nastavení > Automatická aktualizace aplikací.
 3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What’s New

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app whats new.
 2. Ťukněte na položku Icn sony app calendar l a potom na Nastavení > Automatická aktualizace aplikací.
 3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu