account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu Icn sony key menu.
  3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

5MP
2560×1920(4:3)
Rozlišení 5 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
3MP
2560×1440(16:9)
Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
2MP
1920×1088(16:9)
Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
2MP
1600×1200(4:3)
Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
VGA
640×480(4:3)
Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

Zapnuto (10 sek.)
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Zapnuto (2 sek.)
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Vypnuto
Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně vyznačeném rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité ostření je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Detekce obličejů
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
Ostření dotykem
Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Sledování objektu
Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů.

Automaticky
Nastavuje citlivost ISO automaticky.
100
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.
200
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.
400
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.
800
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.
1600
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.
Nastaví expozici podle středu obrázku.
Průměrové
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
Jednobod.
Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení
Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.
5 sekund
Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.
3 sekundy
Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.
Upravit
Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.
Vypnuto
Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na ně bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku Icn sony camera quick settings flash auto na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

Automaticky
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
Icn sony camera quick settings flash auto
Vynutit blesk
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
Icn sony camera quick settings flash fill
Potlačení červených očí
Snižuje efekt červených očí.
Icn sony camera quick settings flash red eye reduction
Vypnuto
Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.
Icn sony camera quick settings flash off
Svítilna
Při pořizování fotografií se zapne baterka nebo světlo fotoaparátu.
Icn sony camera photo light

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Icn sony cam cap mode scene selection Vypnuto
Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.
Icn sony cam scene softskin Hladká pleť
Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
Icn sony camera scene softsnap Měkké pozadí
Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.
Icn sony cam scene antimotion Redukce rozmaz. pohybu
Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.
Icn sony camera scene landscape Krajina
Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
Icn sony camera scene backlight correction hdr Korekce protisvětla HDR
Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
Icn sony camera scene night portrait Noční portrét
Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony camera scene night scene Noční scéna
Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony cam scene handheld twilight Ručně držený soumrak
Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
Icn sony cam scene highsensitivity Vysoká citlivost
Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.
Icn sony cam gourmet Jídlo
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
Icn sony cam scene pet Domácí mazlíček
Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
Icn sony camera scene beach snow Pláž
Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
Icn sony cam scene snow Sníh
Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
Icn sony camera scene party Párty
Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony camera scene sport Sport
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
Icn sony camera scene document Dokument
Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.
Icn sony cam scene fireworks Ohňostroj
Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu