account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.

Klávesnice na obrazovce na smartphonech Sony

1 Odstranění znaku před kurzorem
2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
3 Vložení mezery
4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko Icn sony textinput symbol pages.
6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny Icn sony text input shift feedback, následujícím velkým písmenem Icn sony text input shift caps feedback a všemi velkými písmenyIcn sony text input shift caps lock feedback. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

 • Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

 • Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.

Note

V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

 1. Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
 2. Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

 • Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

 1. Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
 2. Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přejeli prstem, se zobrazí návrh slova.
 3. Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku Icn sony delete phone number blk zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

 1. Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Klepněte na položku Icn sony menu settings a poté na položku Nastavení klávesnice.
 3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtněte políčko Psát pomocí tahů nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Použití jednoruční klávesnice

 1. Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ťukněte na možnost Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Ťukněte na položku Icn sony menu settings a potom na položku Jednoruká klávesnice.
 3. Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ťukněte na položku Icn sony textinput left arrow nebo Icn sony textinput right arrow.

Note

Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku Icn sony textinput full kb.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu