account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Zámek obrazovky

  Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:
  • Přetažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
  • Odemknutí Bluetooth – odemknutí zařízení pomocí spárovaného zařízení Bluetooth
  • Odemknutí obličejem – odemkne zařízení, když se na ně podíváte
  • Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
  • Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
  • Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla

  Note

  Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

  Změna typu zamknutí obrazovky

  1. Na Ploše ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.
  3. Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.

  Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí Bluetooth®

  Note

  Ujistěte se, že je zařízení a jiné zařízení Bluetooth® spárováno, než použijete funkci odemknutí Bluetooth®. Další informace o párování najdete v části Bezdrátová technologie Bluetooth® .

  1. Na úvodní obrazovce ťukněte na možnost Icn sony home apptray normal, pak vyhledejte a klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení.
  2. Ťukněte na volby Zámek obrazovky > Odemčení pomocí zařízení Bluetooth.
  3. Ťukněte na položku Pokračovat a vyberte zařízení, které chcete použít k odemčení obrazovky. Poté ťukněte na položku Pokračovat.
  4. Zvolte možnost jako záložní zámek pro odemčení obrazovky, když nejsou připojena žádná zařízení Bluetooth®.
  5. V ostatních zařízeních Bluetooth® vyhledejte název zařízení v části Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení a ťukněte na něj. Když se zobrazí možnost Připojeno v zařízeních Bluetooth®, okamžitě stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí v zařízení.

  Note

  Pokud je zařízení od ostatních zařízení Bluetooth® odpojeno, musíte obrazovku odemknout pomocí kódu PIN nebo vzoru.

  Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na Icn sony home apptray normal > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.
  2. Ťukněte na volbu Odemknutí obličejem a podle pokynů zařízení pořiďte snímek svého obličeje.
  3. Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ťukněte na možnost Pokračovat.
  4. Vyberte záložní metodu odemykání a podle pokynů na obrazovce dokončete zbývající kroky nastavení.

  Tip

  Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.

  Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

  1. Aktivujte obrazovku.
  2. Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.

  Tip

  Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, budete muset k odemknutí obrazovky použít záložní metodu.

  Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

  1. Na Ploše ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor.
  3. Postupujte podle pokynů v zařízení.

  Note

  Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.

  Změna gesta pro odemknutí obrazovky

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.
  3. Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
  4. Ťukněte na položku Vzor a postupujte podle pokynů v zařízení.

  Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

  1. Na Ploše ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN.
  3. Zadejte číselný kód PIN.
  4. V případě potřeby ťuknutím na položku Icn sony text input back minimalizujte klávesnici.
  5. Ťukněte na položku Pokračovat.
  6. Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
  7. V případě potřeby ťuknutím na položku Icn sony text input back minimalizujte klávesnici.
  8. Ťukněte na položku OK.

  Vytvoření hesla zámku obrazovky

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti Icn sony home apptray normal > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.
  2. Zadejte heslo.
  3. V případě potřeby ťuknutím na položku Icn sony text input back minimalizujte klávesnici.
  4. Ťukněte na volbu Pokračovat.
  5. Znovu zadejte a potvrďte heslo.
  6. V případě potřeby ťuknutím na položku Icn sony text input back minimalizujte klávesnici.
  7. Ťukněte na volbu OK.

  Zobrazení oznámení z uzamčené obrazovky

  1. Na uzamčené obrazovce přetáhněte stavový řádek dolů.
  2. Ťukněte na oznámení, které chcete zobrazit.

  Note

  Oznámení ze zamčené obrazovky si můžete si prohlížet pouze tehdy, když zamykáte obrazovku v režimu Přesunutí prstem.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu