account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Baterie se rychle vybíjí

  • Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. Nezabráníte tím zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.

   Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte položku Nastavení > Využití dat a klepněte na ni.
   3. Přetáhnutím posuvníku vedle položky Mobilní přenos dat datové přenosy zapněte nebo vypněte.

   Když jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® a technologie Bluetooth®.

  • Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth® a Wi-Fi® , vypněte je.
  • Výdrž baterie můžete prodloužit zapnutím jednoho z úsporných režimů:
   • Režim STAMINA : Při vypnuté obrazovce zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
   • Režim Ultra STAMINA : Omezuje funkce zařízení na základní operace, jako je volání a odesílání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
   • Režim slabé baterie : Mění chování zařízení, například upraví jas nebo časový limit obrazovky, pokud nabití baterie klesne pod určitý počet procent. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
   • Zařazovat data na pozadí : Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesíláním dat v předem určených intervalech.

   Aktivace režimu úspory energie

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
   3. Chcete-li aktivovat upřednostňovaný režim, přetáhněte příslušný jezdec doprava nebo zaškrtněte příslušné tlačítko a v případě potřeby potvrďte.
   4. Pokud není k dispozici žádný jezdec ani políčko, ťukněte na režim, který chcete aktivovat, a v případě potřeby potvrďte.
  • Prodlužte interval synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.

   Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte položku E-mail a ťukněte na ni.
   3. Klepněte na položku a poté na položku Nastavení .
   4. Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
   5. Ťukněte na položky Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovanou možnost.
  • Sledujte vybíjení baterie a podívejte se, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie.

   Správa spotřeby baterie

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací a ťukněte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
   3. Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, např. odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.
   1. Na Plocha ťukněte na položku .
   2. Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Správa napájení > Využití baterie .
  • Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
  • Snižte úroveň jasu obrazovky.

   Nastavení jasu obrazovky

   1. Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
   2. Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Displej > Jas .
   3. Zrušte zaškrtnutí políčka Přizpůsobit světelným podmínkám , pokud je zaškrtnuto.
   4. Přetažením posuvníku upravte jas.
  • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.

   Zapnutí režimu Letadlo

   1. Na obrazovce Plocha ťukněte .
   2. Najděte položku Nastavení > Další... a ťukněte na ni.
   3. Zaškrtněte políčko Režim V letadle .

   Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí a vybrat z nabídky, která se otevře, položku Režim V letadle.

  • K poslechu hudby použijte originální náhlavní soupravu od společnosti Sony. Náhlavní souprava spotřebovává méně energie než reproduktory zařízení.
  • Nepoužívejte živé tapety.
  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení. Přečtěte si další informace o postupu aktualizace a vyhledání nejnovější verze softwaru.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

   Zálohování dat do počítače

   1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac OS .
   2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
   3. Počítač: Spusťte aplikaci Xperia™ Companion. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
   4. Na hlavní obrazovce zvolte položku Záloha .
   5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

   V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak jeho poškození.

   1. Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
   2. Klepněte na ze zobrazení Plocha.
   3. Vyhledejte položku Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat a klepněte na ni.
   4. Chcete-li odstranit data (například obrázky a hudbu) z vnitřního úložiště, zaškrtněte políčko Smazat vnitřní úložiště .
   5. Klepněte na Resetovat telefon .
   6. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
   7. Potvrďte akci klepnutím na možnost Odstranit vše .

   Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze softwaru Android™.

   Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  FindCreated with Sketch.
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu