account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Fotografování a nahrávání videí

  Ill sony 14fo camera
  1 Přední fotoaparát
  2 Přiblížení a oddálení
  3 Hlavní obrazovka fotoaparátu
  4 Prohlížení fotografií a videoklipů
  5 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
  6 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
  7 Změna nastavení režimu záznamu
  8 Přístup k nastavení fotoaparátu a zkratkám

  Fotografování ze zamykací obrazovky

  1. Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí Icn sony key and power k90.
  2. Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte a podržte ikonu Icn sony camera cap mode normal, poté ji přetáhněte nahoru.
  3. Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, klepněte na položku Icn sony camera onscreen lock button.

  Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Icn sony menu settings.
  3. Posuvník vedle položky Fotografování dotykem přetáhněte doprava.
  4. Zaměřte fotoaparát na předmět.
  5. Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Jakmile rámeček zaostření zmodrá, pořiďte fotografii zvednutím prstu.

  Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Zaměřte fotoaparát na objekt.
  3. Ťukněte na tlačítko fotoaparátu Icn sony camera onscreen button na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

  Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony cam front main.
  3. Chcete-li pořídit fotografii, ťukněte na tlačítko spouště fotoaparátu na obrazovce Icn sony camera onscreen button. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

  Záznam videa ťuknutím na obrazovku

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Zaměřte fotoaparát na předmět.
  3. Ťuknutím na ikonu Icn sony gingerbread cam start recording spusťte nahrávání.
  4. Ťuknutím na ikonu Icn sony gingerbread cam stop recording zastavte nahrávání.

  Note

  Tato funkce je dostupná pouze v režimu snímání Super auto.

  Zobrazení fotografií a videoklipů

  1. Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

  Odstranění fotografie nebo nahraného videa

  1. Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
  2. Ťuknutím na obrazovku zobrazte tlačítko Icn sony camera review delete.
  3. Ťukněte na tlačítko Icn sony camera review delete.
  4. Výběr potvrďte ťuknutím na možnost Odstr..
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu