account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Wi-Fi®

Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Různé sítě Wi-Fi® se mohou lišit sílou signálu. Síla signálu se může zvýšit přesunem blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:
 • Otevřené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi signal 4 vedle názvu sítě Wi-Fi®.
 • Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi lock vedle názvu sítě Wi-Fi®.

Note

Některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení a ťukněte na ni.
 3. Přetáhněte jezdec u položky Wi-Fi doprava a zapněte tak funkci Wi-Fi®.

Note

Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na volbu Wi-Fi. Všechny dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny.
 4. Ťukněte na síť Wi-Fi® a připojte se k ní. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stat sys wifi signal 4.

Tip

Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na Icn sony key menu a poté ťukněte na možnost Vyhledávání.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na položku Icn sony menu add.
 4. Zadejte údaj Identifikátor SSID sítě.
 5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 6. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 7. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtněte políčko Zobrazit pokročilé možnosti a pak proveďte požadované úpravy.
 8. Ťukněte na položku Uložit.

Note

Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

 1. Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
 4. Stiskněte tlačítko Icn sony key menu.
 5. Ťukněte na možnost Pokročilé.
 6. Zaškrtněte políčko Oznamování sítě.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
 3. Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
 3. Stiskněte tlačítko Icn sony key menu.
 4. Ťukněte na možnost Pokročilé.
 5. Ťukněte na možnost Ponechat Wi-Fi během spánku.
 6. Vyberte požadovanou možnost.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu