account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Baterie a správa napájení

  Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Také můžete zobrazit odhad zbývající doby provozu na baterii. Odhadovaná dobu provozu na baterii je založená na posledním zjištěném způsobu použití.

  Pro prodloužení výdrže baterie můžete použít jeden nebo více režimů úspory baterie: režim STAMINA, režim slabé baterie, funkce Location-based Wi-Fi® a režim řazení dat do fronty na pozadí. Každý režim funguje jinak a řídí několik důležitých funkcí zařízení, které mají významný vliv na spotřebu.

  Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

  1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Správa napájení > Využití baterie.

  Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

  1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.

  Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu STAMINA

  Režim STAMINA vypne všechny funkce, které nepotřebujete, když zařízení není používáno. Režim STAMINA může například pozastavit připojení Wi-Fi® , přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii, když je zařízení zapnuté, ale obrazovka není aktivní. Takže můžete šetřit baterii, přičemž je možné přijímat příchozí telefonní hovory, textové zprávy a zprávy MMS. Můžete také určit, které aplikace nemají být v režimu STAMINA pozastaveny. Jakmile obrazovku aktivujete, všechny pozastavené funkce se obnoví.

  Aktivace režimu STAMINA

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
  3. Přetáhněte jezdec vedle položky Režim STAMINA směrem doprava a po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko Aktivovat. Jakmile baterie dosáhne zvolené úrovně, zobrazí se na stavovém řádku indikátor Icn sony stamina on.

  Volba aplikací, které se mají spouštět v režimu STAMINA

  1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku Režim STAMINA.
  3. Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
  4. Po dokončení ťukněte na možnost Hotovo.

  Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu slabé baterie

  Funkci Režim slabé baterie lze používat k automatickému spouštění režimu úspory energie, jakmile baterie dosáhne určité úrovně vybití. Tuto úroveň vybití můžete sami nastavit a opakovaně upravit. Také můžete určit, jaké funkce mají být aktivní, například mobilní přenos dat, Wi-Fi® nebo automatická synchronizace.

  Aktivace režimu Slabá baterie

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
  3. Posuvník vedle položky Režim slabé baterie přetáhněte doprava.
  4. Po zobrazení výzvy ťukněte na položku Aktivovat. Jakmile baterie dosáhne uživatelem určeného stavu vybití, zobrazí se na stavovém řádku indikátor Icn sony lbm on.

  Změna nastavení pro režim slabé baterie

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
  3. Zkontrolujte, zda je možnost Režim slabé baterie aktivována, a pak ťukněte na možnost Režim slabé baterie.
  4. Změňte nastavení, například upravte stav nabití baterie.

  Dosažení delšího času baterie pomocí technologie Wi-Fi® založené na umístění

  Funkce Wi-Fi podle místa nastaví zařízení, aby byla aktivována funkce Wi-Fi® pouze pokud bude v dosahu uložená síť Wi-Fi®. Tímto způsobu budete šetřit baterii, ale přesto si ponecháte výhody automatického připojení k síti Wi-Fi®.

  Aktivace funkce Location-based Wi-Fi®

  1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
  3. Posuvník vedle položky Wi-Fi podle místa přetáhněte doprava.

  Prodloužení výdrže baterie dávkovým zpracováním datových přenosů na pozadí

  Výkon baterie můžete zvýšit nastavením zařízení, tak aby data na pozadí byla odesílána v předem určených intervalech v době, kdy zařízení nepoužíváte, tedy když jeho obrazovka není aktivní.

  Povolení řazení dat na pozadí do fronty

  1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
  3. Zaškrtněte políčko vedle položky Zařazovat data na pozadí.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu