account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Chcete-li získat nápovědu k výběru metody přenosu, přečtěte si článek o přenosu kontaktů.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete ze softwaru Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:
 • Počítač připojený k Internetu
 • Nové zařízení se systémem Android™
 • Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™
 • Staré zařízení
 • Kabel USB ke starému zařízení

Tip

Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.

Přenos kontaktů do nového zařízení

 1. Vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows nebo Xperia™ Companion pro Mac, pokud ještě není nainstalovaný.
 2. Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
 3. Po úspěšné instalaci spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky, klikněte na možnost Xperia™ Transfer (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na položku Icn sony app phonebook .
 2. Ťukněte na ikonu Icn sony key menu a pak na možnosti Nastavení > Účty a synchronizace.
 3. Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Synchronizovat.

Note

Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na položku Icn sony app phonebook.
 2. Stiskněte tlačítko Icn sony key menu a potom ťukněte na možnosti Importovat kontakty > Karta SD.
 3. Vyberte soubor, který chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

 1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
 2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
 3. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
 4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
 5. Ťukněte na přijatý soubor.

Import kontaktů z karty SIM

Note

Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na položku Icn sony app phonebook .
 2. Ťukněte na položku Icn sony key menu a potom na položku Importovat kontakty > Karta SIM.
 3. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost Importovat vše
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu