account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu Icn sony key menu.
  3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

3MP
2048×1536(4:3)
Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
2MP
1920×1080(16:9)
Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
1MP
1280×720(16:9)
Rozlišení 1 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
WVGA
800×600(4:3)
Formát WVGA s poměrem stran 4:3. 800 x 600 pixelů.
VGA
640×480(4:3)
Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixelů.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

Zapnuto (10 sekund)
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Zapnuto (2 sekundy)
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Vyp
Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně vyznačeném rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité ostření je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Detekce obličejů
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
Ostření dotykem
Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Sledování objektu
Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.
Nastaví expozici podle středu obrázku.
Průměrové
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
Jednobod.
Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení
Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.
5 sekund
Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.
3 sekundy
Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.
Upravit
Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.
Vyp
Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na ně bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku Icn sony camera quick settings flash auto na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

Automaticky
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
Icn sony camera quick settings flash auto
Vynutit blesk
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
Icn sony camera quick settings flash fill
Potlačení červených očí
Snižuje efekt červených očí.
Icn sony camera quick settings flash red eye reduction
Vyp
Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.
Icn sony camera quick settings flash off
Svítilna
Při pořizování fotografií se zapne baterka nebo světlo fotoaparátu.
Icn sony camera photo light
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu