account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Scr sony homescreen folder and shortcut

1 Přístup ke složce obsahující aplikace
2 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

Přidání zkratky na obrazovku Plocha

  1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Aplikace.
  3. Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Plocha.

Tip

Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku Zkratky a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

  • Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

  • Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku Icn sony menu delete.

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

  • Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

  • Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

  1. Ťuknutím na složku ji otevřete.
  2. Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole Název složky.
  3. Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost Hotovo.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu