account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část Rychlé zasílání zpráv a videochat .

Scr sony making calls

1 Otevření seznamu kontaktů
2 Zobrazení seznamu hovorů
3 Zobrazení oblíbených kontaktů
4 Zobrazení skupin kontaktů uložených v zařízení
5 Smazání čísla
6 Číselník
7 Zobrazení dalších možností
8 Tlačítko volání
9 Zobrazení nebo skrytí číselníku

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni.
 3. Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko Icn sony call slider answer.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

 1. Na Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte následující položku a ťukněte na ni: Telefon.
 3. Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
 4. Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
 4. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko Icn sony call slider answer.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajícího.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu