account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s účtem Google™.

Note

Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:
 • Kontakty
 • Kalendář
 • Nastavení
 • Soubory médií, např. hudbu a videa
 • Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

 1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac OS.
 2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 3. Počítač: Spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
 4. Na hlavní obrazovce zvolte položku Záloha.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

 1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac OS.
 2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 3. Počítač: Spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
 4. Klikněte na položku Obnovit.
 5. Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté ťukněte na položku Další a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.

Zálohování pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Note

Tuto metodu můžete použít pouze k zálohování a obnovení obsahu na zařízení se stejnou verzí systému Android. Nelze ji použít k obnovení obsahu po upgradu systému.

Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování obsahu před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit na kartě SD nebo na vnějším úložišti USB (připojeném k zařízení pomocí kabelu) zálohu následujících dat:

 • Záložky
 • Seznamy volání
 • Kontakty
 • Aplikace stažené ze služby Google Play™
 • Zprávy MMS
 • Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
 • Zprávy SMS

Note

Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Zálohování obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

 1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na ikonu Zálohovat a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
 5. Ťukněte na položku Zálohovat nyní.
 6. Zadejte heslo zálohy a ťukněte na OK.

Obnovení obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

 1. Pokud provádíte obnovení z úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí odpovídajícího kabelu. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na položku Obnovit.
 5. Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven, a ťukněte na možnost Obnovit nyní.
 6. Zadejte heslo pro soubor zálohy a ťukněte na možnost OK.

Note

Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení ztraceny.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu