account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Právní informace

Zobrazit všechna témata

Sony C1505/C1504

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakýchkoli záruk. Zlepšení a změny této úvodní uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez předchozích upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do mobilního telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdřív přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další podrobnosti získáte na adrese www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu http://www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu