account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba

  Zobrazit všechna témata
  Na kartě Moje alba jsou k dispozici následující panely:
  • Alba fotoaparátu – obsahuje všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení.
  • Interní paměť – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené ve vnitřním úložišti zařízení.
  • Moje karta SD – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené na vyměnitelné paměťové kartě v zařízení.

  Přehled karty Moje alba

  Přehled seznamu aplikace Album fotoaparátu ve smartphonech Sony
  1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
  2 Zobrazení fotografií a videí na síti Facebook™
  3 Zobrazení fotografií a videoklipů ve službě Picasa™
  4 Zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě
  5 Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení
  6 Zobrazení všech fotografií zachycujících tváře
  7 Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule
  8 Zobrazení fotografií na mapě
  9 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení

  Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu alb fotoaparátu

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Album > Moje alba > Alba fotoaparátu a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou Icn sony semc music play normal.
  4. Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  5. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
  TipJestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

  Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Vnitřní paměť

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Album > Moje alba > Interní paměť a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou Icn sony semc music play normal.
  4. Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  5. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
  TipJestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

  Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Moje karta SD

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Album > Moje alba > Moje karta SD a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou Icn sony semc music play normal.
  4. Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  5. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
  TipJestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

  Prohlížení fotografií s obličeji v zobrazení seznamu překryvného okna Obličeje

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Album > Moje alba > Tváře a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce.
  4. Fotografii zobrazíte ťuknutím.
  5. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii. Listováním doprava zobrazíte předchozí fotografii.
  TipJestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

  Práce s fotografiemi v aplikaci Album

  V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

  Přiblížení a oddálení fotografie

  • Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
  • Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

  Zobrazení prezentace fotografií

  1. Během prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko Icn sony key menu a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka Prezentace.
  2. Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

  Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti Icn sony key menu > SensMe™ slideshow.
  2. Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku Icn sony semc music play normal. Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
  3. Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky a ťukněte na položku Icn sony semc music pause normal.

  Otočení fotografie

  1. Při prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko Icn sony key menu.
  2. Vyberte možnost Otočit doleva nebo Otočit. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

  Použití fotografie

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony key menu > Použít jako.
  2. Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
  3. Fotografii použijte podle uvedeného návodu.

  Sdílení fotografií

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony gallery share.
  2. V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

  Přidání zeměpisných značek k fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost Icn sony action layer geotag preview bg otevřete obrazovku s mapou.
  2. Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
  3. Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
  4. Potom ťuknutím na tlačítko OK zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
  TipU fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona Icn sony action layer geotag bg společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

  Odstranění fotografie

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Icn sony key menu > Odstranit.
  2. Ťukněte na možnost Odstranit.

  Úprava fotografie

  • Při prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko Icn sony key menu a potom ťukněte na možnost Upravit fotografii.

  Použití zvláštních stylů na fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Upravit fotografii > Icn sony album edit style.
  2. Vyberte možnost.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Použití zvláštních efektů na fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Poté ťukněte na možnosti Upravit fotografii > Icn sony album edit filter.
  2. Vyberte požadovanou možnost.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Oříznutí fotografie

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Potom ťukněte na položky Icn sony key menu > Upravit fotografii > Icn sony album crop.
  2. Vyberte možnost.
  3. Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Velikost rámečku upravíte tažením dovnitř nebo ven.
  4. Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, stiskněte jeden ze čtyř rohů a podle potřeby jej přetáhněte.
  5. Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte bod uvnitř rámečku a přetáhněte jej do požadované pozice.
  6. Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost Uložit. Původní neoříznutá verze zůstane uložená v zařízení.

  Použití zvláštních efektů okrajů fotografie

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Upravit fotografii > Icn sony album edit border.
  2. Vyberte možnost.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Použití efektů razítka na fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Upravit fotografii > Icn sony album edit stamp.
  2. Vyberte možnost.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Kreslení na fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Upravit fotografii > Icn sony album edit doodle.
  2. Vyberte si barvu a začněte kreslit.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Přidání krátkého popisu k fotografii

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů. Poté ťukněte na položky Upravit fotografii > Icn sony album edit text.
  2. Vyberte písmo, velikost písma a barvu písma. Poté zadejte text.
  3. Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost Uložit.
  NotePo uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

  Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

  Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

  Zapnutí funkce analýzy fotografií

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Album > Moje alba > Tváře.
  3. Ťukněte na tlačítko Aktivovat. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a seskupeny podle výsledku.

  Vypnutí funkce analýzy fotografií

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Album > Moje alba > Tváře.
  3. Ťukněte na položku Icn sony key menu a potom na položku Analýza fotografií.
  4. Přetažením posuvníku doleva vypněte funkci analýzy fotografií.

  Přiřazení jména tváři

  1. Na panelu Tváře přejděte ke složce Nepojmenované tváře a vyberte tvář, které chcete přiřadit jméno.
  2. Ťukněte na tlačítko Přidat jméno.
  3. Zadejte jméno a ťukněte na tlačítko OK.

  Upravení jména obličeje

  1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení obličeje v režimu celé obrazovky zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Upravit štítky jmen.
  2. Pokud chcete upravit jméno obličeje, ťukněte na něj.
  3. Zadejte jméno a poté ťukněte na možnost OK.

  Práce s videoklipy v aplikaci Album

  Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopírovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

  Přehrávání videa

  1. Otevřete kartu Obrázky nebo kartu Moje alba v albu.
  2. Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
  3. Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
  4. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

  Pozastavení videoklipu

  1. Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
  2. Ťukněte na volbu Icn sony semc music pause normal.

  Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

  1. Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
  2. Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

  Nastavení hlasitosti videa

  • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

  Sdílení videa

  1. Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko Icn sony key menu a potom na tlačítko Sdílet.
  2. V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
  NotePoložky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

  Odstranění videa

  1. Najděte v albu video, které chcete odstranit.
  2. Dotykem a podržením ikony videa aktivujte režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
  3. Ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Odstranit a poté na možnost OK.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu