account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Ostatní způsoby přenosu kontaktů

Zobrazit všechna témata

V závislosti na možnostech vašeho starého zařízení můžete pro přímý přesun kontaktů do nového zařízení použít paměťovou kartu nebo technologii Bluetooth®. K přenosu kontaktů mezi zařízeními se nedoporučuje používat kartu SIM. Karta SIM nemusí mít dostatek místa k uložení všech kontaktů a některé karty SIM mohou ke každému kontaktu uložit pouze jedno telefonní číslo.

Pokud chcete získat informace, jak zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, uložit kontakty na kartu SIM nebo zahájit přenos kontaktů pomocí technologie Bluetooth®, přečtěte si příručku ke svému starému zařízení.

Import kontaktů z paměťové karty

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na položku Icn sony app phonebook.
 2. Stiskněte tlačítko Icn sony 11ni and menu k90 a potom ťukněte na možnosti Importovat kontakty > Karta SD.
 3. Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
 4. Pokud je na kartě SDTM uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin kontaktů uložených ve vašem zařízení s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

 1. Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
 2. Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko Přijmout.
 3. Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor proveďte import dat kontaktu.

Import kontaktů z karty SIM

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na Icn sony app phonebook .
 2. Ťukněte na Icn sony 11ni and menu k90 a poté ťukněte na položku Importovat kontakty.
 3. Vyberte kartu SIM, ze které chcete importovat kontakty.
 4. Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete kontakty karty SIM přidat na něj. Nebo můžete zvolit použití těchto kontaktů pouze v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
 5. Pokud chcete importovat jeden kontakt, najděte jej a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost Importovat vše.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu