account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Práce s hovory

  Zobrazit všechna témata

  Můžete používat dvě karty SIM a dle potřeby mezi nimi přepínat. Pokud prostřednictvím jedné karty SIM přijmete hovor, druhá karta SIM se automaticky vypne.

  Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání.

  Uskutečnění hovoru vytočením čísla

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni.
  3. Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko Icn sony call slider answer.

  Ukončení hovoru

  • Ťukněte na možnost Ukončit hovor.

  Mezinárodní hovor

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
  4. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko Icn sony call slider answer.

  Přijetí hovoru

  Přijmutí nebo odmítnutí hovoru ve smartphonech Sony
  • Přetáhněte ikonu Icn sony call slider answer doprava napříč obrazovkou.

  Odmítnutí hovoru

  • Přetáhněte ikonu Icn sony call slider dismiss doleva napříč obrazovkou.

  Odmítnutí druhého hovoru

  • Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost Icn sony call slider dismiss.

  Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

  • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

  Zapnutí reproduktoru během hovoru

  • Ťukněte na volbu Icn sony stat sys speakerphone.

  Vypnutí mikrofonu během hovoru

  • Ťukněte na volbu Icn sony sys call mute.

  Aktivace obrazovky během hovoru

  • Krátce stiskněte tlačítko Icn sony key and power k90.

  Zadání čísel během hovoru

  1. Během hovoru ťukněte na položku Icn sony dialpad. Zobrazí se klávesnice.
  2. Ťukněte na čísla, která chcete zadat.

  Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

  • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

  Používání seznamu volání

  V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory Icn sony call log header missed call, přijaté hovory Icn sony call log header incoming call a volaná čísla Icn sony call log header outgoing call.

  Zobrazení zmeškaných hovorů

  1. Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona Icn sony call log header missed call. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
  2. Ťukněte na možnost Zmeškaný hovor.

  Vytočení čísla ze seznamu volání

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
  3. Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost Před voláním upravit číslo.
  NoteNa číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti Icn sony smartsearch calllog detail btn normal > Zavolat zpět.

  Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
  3. Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost Přidat ke kontaktům.
  4. Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku Vytvořit nový kontakt.
  5. Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku Hotovo.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu