account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Kontrola použití dat

Zobrazit všechna témata

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

NoteZměnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

 1. Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte a ťukněte na položky Nastavení > Použití dat.
 3. Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete otevřít nastavení použití datových přenosů.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Použití dat a ťukněte na ni.
 3. Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit připojení k datové síti.
 4. Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky Mobilní přenos dat.
TipDatové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Přenos mobilních dat v nabídce Nastavení > Další... > Mobilní sítě.

Nastavení varování datových přenosů

 1. Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 2. Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte a ťukněte na položky Nastavení > Použití dat.
 4. Vyberte kartu SIM.
 5. Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

 1. Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Najděte položku Nastavení > Použití dat a ťukněte na ni.
 4. Vyberte kartu SIM.
 5. Pokud není zaškrtnuto políčko Nastavit limit mobilních dat, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost OK.
 6. Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
NoteJakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat se u konkrétní karty SIM automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Použití dat a ťukněte na ni.
 3. Vyberte kartu SIM.
 4. Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
 5. Označte políčko Omezit data na pozadí.
 6. Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost Zobrazit nastavení aplikací a proveďte požadované změny.
NoteSpecifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
TipZměna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Použití dat a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na položku Icn sony 11ni and menu k90 a pokud není označeno políčko Zobrazit využití Wi-Fi, označte ho.
 4. Ťukněte na kartu Wi-Fi.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu