account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Baterie

Zobrazit všechna témata

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie Icn sony stat sys battery charge anim3 po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení (například přes noc) nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

Nabíjení zařízení

Nabíjení telefonu Sony Xperia™ M
 1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
 2. Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 3. Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí oznamovací kontrolka.
 4. Svítí-li oznamovací kontrolka zeleně, zařízení je plně nabito. Tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
NotePokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje napájení trvat několik minut, než se oznamovací kontrolka rozsvítí.

Indikátor stavu baterie

Zelená Baterie je nabitá na více než 90 %
Blikající červená Kapacita baterie je nízká
Oranžová Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %

Kontrola stavu nabití baterie

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Stav baterie.

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

 • Zařízení často nabíjejte. Neovlivní se tím životnost baterie.
 • Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě, a to na panelu oznámení, který se zobrazí po stažení stavového řádku dolů. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
 • Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth® a Wi-Fi®, vypněte je. Můžete je snadno zapínat a vypínat na panelu oznámení, když přetáhnete stavový řádek dolů.
 • Ke snížení spotřeby energie použijte funkce Režim STAMINA a Režimu slabé baterie. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým zařízení používáte. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
 • Nastavte synchronizační aplikace v zařízení (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit synchronizační intervaly.
 • V nabídce využití baterie v zařízení zjistěte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie se rychleji vyčerpává, když používáte aplikace pro přehrávání online hudby a videa, například YouTube™. Více energie mohou také spotřebovávat některé aplikace stažené z webu Google Play™.
 • Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
 • Snižte úroveň jasu obrazovky.
 • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte nastavení Režim V letadle. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
 • K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony™. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory zařízení.
 • Kdykoli je to možné, přepínejte zařízení do pohotovostního režimu. Doba výdrže se týká času, během kterého je zařízení připojeno k síti a není používáno.
 • Nepoužívejte živé tapety.

Přístup k nabídce využití baterie

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťuknutím na položky Nastavení > Správa napájení > Použití baterie zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Používání režimu STAMINA

Funkci Režim STAMINA aktivujte, pokud chcete pozastavit připojení k síti Wi-Fi® , přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii při neaktivitě obrazovky. Pokud je aktivní režim STAMINA, můžete nadále přijímat hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Můžete také nastavit seznam aplikací, jejichž běh zůstane při neaktivitě obrazovky zachován. Jakmile bude obrazovka opět aktivní, všechny pozastavené funkce budou opět spuštěny.

Aktivace režimu STAMINA

 1. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku Icn sony menu settings.
 2. Najděte položku Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. Přetáhněte jezdec vedle položky Režim STAMINA směrem doprava a ťukněte na tlačítko Aktivovat. Při aktivaci režimu STAMINA se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stamina on.

Deaktivace režimu STAMINA

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte Icn sony home apptray normal .
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na položku Icn sony switch on vedle volby Režim STAMINA.

Změna nastavení pro režim STAMINA

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. V nabídce nastavení ťukněte na položku Režim STAMINA.
 4. Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
 5. Po dokončení ťukněte na možnost Hotovo.

Odhad doby výdrže zařízení v pohotovostním režimu

Doba výdrže v pohotovostním režimu znamená dobu, po kterou vydrží baterie, když je zařízení připojeno k síti, avšak se aktivně nepoužívá, například pro přijetí nebo uskutečnění telefonního hovoru. Je-li aktivován režim STAMINA, dochází k průběžnému vyhodnocování doby výdrže v pohotovostním režimu, která se může lišit v závislosti na způsobu použití zařízení. Režim STAMINA je efektivnější při prodloužení doby výdrže v pohotovostním režimu, pokud bývá obrazovka zařízení zamčena. Pokud obrazovku zamykáte zřídka, patrně nezaznamenáte velké zvýšení výdrže baterie.

NotePokud zařízení používáte poprvé, odhadovaná doba výdrže v pohotovostním režimu nemusí být přesná, protože není k dispozici žádná historie použití, ze které by odhad vycházel.
Zobrazení odhadované doby výdrže v pohotovostním režimu
 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.

Používání režimu slabé baterie

Funkci Režimu slabé baterie můžete aktivovat za účelem úspory energie, když je úroveň nabití baterie nízká. Tato funkce vám pomůže upravit nastavení jasu obrazovky, datových přenosů a funkcí vibrací, aby byla snížena spotřeba energie z baterie.

Aktivace režimu Slabá baterie

 1. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu Icn sony menu settings.
 2. Najděte položku Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. Přetáhněte jezdec vedle položky Režimu slabé baterie směrem doprava.

Deaktivace režimu slabé baterie

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte Icn sony home apptray normal .
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na položku Icn sony switch on vedle volby Režimu slabé baterie.

Změna nastavení pro režim slabé baterie

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. V nabídce nastavení ťukněte na položku Režimu slabé baterie.
 4. Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
 5. Po dokončení ťukněte na možnost Icn sony key and back.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu