account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Sdílení mobilního datového připojení

  Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními několika různými způsoby.

  • Přenosný přístupový bod: sdílení mobilního datového připojení prostřednictvím Wi-Fi s maximálně 10 dalšími zařízeními současně.
  • Přenosný přístupový bod one-touch: mobilní datové připojení prostřednictvím Wi-Fi začnete sdílet dotykem na zařízení.
  • Připojení přes USB: mobilní datové připojení můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB.
  • Připojení přes Bluetooth: mobilní datové připojení můžete sdílet s maximálně čtyřmi dalšími zařízeními prostřednictvím Bluetooth.

  Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
  3. Ťukněte na přepínač Připojení přes USB a pokud se zobrazí výzva, ťukněte na OK. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku (ikona sdílení USB) .
  4. Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na přepínač Připojení přes USB nebo odpojte kabel USB.

  Poznámka

  Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

  Sdílení mobilního připojení přenosným přístupovým bodem s nastavením jedním dotykem

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou obě obrazovky aktivní.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
  3. Ťukněte na Přenosný přístupový bod one-touch.
  4. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a pak ťukněte na PŘIPOJIT.

  Poznámka

  Tato funkce funguje pouze se zařízeními, která také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologie NFC.

  Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením Bluetooth

  1. Vaše zařízení a druhé zařízení s Bluetooth  musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
  2. Vaše zařízení: Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering. Ťuknutím na přepínač Připojení přes Bluetooth povolíte funkci.
  3. Bluetooth zařízení: Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v Nastavení > Připojení zařízení > Dříve připojená zařízení, a pak ťukněte na přepínačPřístup k internetu.
  4. Vaše zařízení: Počkejte, než se na stavovém řádku objeví (ikona sdílení připojení přes Bluetooth) a (ikona sdílení připojení přes Bluetooth). Když se tyto ikony objeví, je instalace dokončena.
  5. Opětovným ťuknutím na přepínač Připojení přes Bluetooth zakážete funkci.

  Poznámka

  Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo vypnutí funkce Bluetooth.

  Používání zařízení jako přenosný přístupový bod

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
  2. Ťukněte na Přenosný přístupový bod > Konfigurace přístupového bodu.
  3. Zadejte údaj Název sítě.
  4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  5. Ťukněte na ULOŽIT.
  6. Ťuknutím na přepínač v horní části seznamu povolíte funkci.
  7. Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji ťuknutím na OK. Jakmile bude přenosný přístupový bod aktivní, na stavovém řádku se zobrazí (ikona sdílení připojení).
  8. Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím Wi-Fi, ťuknutím na přepínač Přenosný přístupový bod funkci zakažte.

  Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering.
  2. Ťukněte na Přenosný přístupový bod > Konfigurace přístupového bodu.
  3. Zadejte údaj Název sítě.
  4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  5. Ťukněte na ULOŽIT.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu