account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Technologie NFC (Near Field Communication)

  NFC použijte ke sdílení dat, jako jsou například videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty, s jinými zařízeními. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

  NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.

  Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

  Poznámka

  NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

  Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Předvolby připojení.
  2. Ťuknutím na přepínač NFC povolte nebo zakažte funkci.

  Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Chcete-li zobrazit kontakty, najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
  3. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
  4. Ťuknutím na miniaturu spustíte přenos.
  5. Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

  Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

  1. Aplikaci Hudba otevřete ťuknutím na (ikona hudby).
  2. Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
  3. Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na (ikona pauzy), přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
  4. Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
  5. Podržte svoje i přijímací zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti obou zařízení NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura skladby.
  6. Ťuknutím na miniaturu spustíte přenos.
  7. Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
  8. Chcete-li zobrazit hudební soubor, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a ťukněte na Přenos dokončen.

  Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, najděte a ťukněte na Album.
  2. Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
  3. Podržte svoje i přijímací zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti obou zařízení NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
  4. Ťuknutím na miniaturu spustíte přenos.
  5. Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.
  6. Chcete-li zobrazit fotku nebo video, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a ťukněte na Přenos dokončen.

  Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte a ťukněte na (ikona Chrome).
  2. Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
  3. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
  4. Ťuknutím na miniaturu spustíte přenos.
  5. Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

  Skenování značek NFC

  Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat tak další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

  Snímání značek NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je obrazovka aktivní a odemčená.
  2. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkalo detekční oblastí NFC. Zařízení značku přečte a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím na obsah značky jej otevřete.

  Připojení k zařízení s technologií NFC

  Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

  Poznámka

  Aby připojení fungovalo, budete muset mít aktivováno Wi-Fi nebo Bluetooth v obou zařízeních.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu