account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Nastavení Internetu a zpráv MMS

  Chcete-li přístup k Internetu nebo odesílat multimediální zprávy bez Wi-Fi , budete potřebovat mobilní datové připojení se správnými nastaveními internetu a MMS. Dále je uvedeno několik tipů:

  • Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
  • Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení MMS nebo internetu, resetujte nastavení MMS a internetu.
  • Je-li nastavení Upřednostňována výdrž baterie režimu STAMINA zapnuto kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se pozastaví všechny přenosy mobilních dat. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.

  Stahování nastavení Internetu a zpráv MMS

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Nastavení pro Internet.
  2. Ťukněte na Přijmout. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví (ikona staženého nastavení pro Internet) a automaticky se zapnou mobilní datové přenosy.

  Tip

  Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

  Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť.
  2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
  3. Ťukněte na Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN) > (ikona přidání).
  4. Ťukněte na Název, zadejte požadovaný název a ťukněte na OK.
  5. Ťukněte na Název přístupového bodu, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na OK.
  6. Zadejte všechny ostatní požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
  7. Po dokončení ťukněte na (ikona nabídky) a poté na Uložit.

  Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť.
  2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu SIM.
  3. Ťukněte na Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN).
  4. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

  Resetování nastavení MMS a Internetu

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Rozšířená nastavení > Názvy přístupových bodů (APN).
  2. Ťukněte na (ikona nabídky).
  3. Vyberte Obnovit výchozí.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu