account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Seznámení s fotoaparátem

  1 Objektiv předního fotoaparátu
  2 Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
  3 Nastavení fotoaparátu
  4 Uložení polohy
  5 Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
  6 Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
  7 Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
  8 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
  9 Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
  10 Výběr režimu záznamu
  11 Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
  12 Ťuknutím použijete optický zoom
  13 Samospoušť
  14 Nastavení blesku
  15 Vyberte poměr stran
  16 Barva a jas

  Základní tipy k fotoaparátu

  • Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
  • Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
  • Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

  Spuštění fotoaparátu

  • Přejeďte po (ikona fotoaparátu) na zamykací obrazovce.
  • Ťukněte na (ikona fotoaparátu) na obrazovce aplikací.
  • Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Ťuknutím na přepínač Nastavení > Systém > Chování tlačítka vypnutí/zapnutí > Spustit fotoaparát povolte tuto funkci.

  Tlačítko závěrky

  Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

  Tlačítko závěrky – přehled

  Pořízení fotografie

  Záznam videa/pokračování v záznamu

  Pozastavení videa

  Ukončení záznamu videa

  Samospoušť je aktivní

  Fotografování dotykem je aktivní

  Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

  Změna poměru stran

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona poměru stran) .
  2. Vyberte požadované nastavení.

  Úprava nastavení fotoaparátu

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení).
  2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

  Poznámka

  Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

  1. Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
  3. Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video.

  Tip

  Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Více možností viz Prohlížení fotografií a videí.

  Režimy záznamu

  Ťuknutím na Režim můžete vybrat režimy záznamu.

  Poznámka

  Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Přehled režimů záznamu

  Následují některé z hlavních režimů záznamu.

  Selfie portrét

  Pořizování vylepšených selfies

  Rozostření (bokeh)

  Pořizování fotografií s efektem rozmazání

  Zpomalený pohyb

  Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

  Efekt AR

  Pořizování fotografií s virtuálními scénami a postavami

  Ručně

  Pořizování fotografií s ručně upravenými nastaveními fotoaparátu

  Kreativní efekt

  Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry

  Panorama

  Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

  Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa

  • Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotoaparátu nebo režim videokamery.

  Výběr režimu záznamu

  • Používáte-li fotoaparát, ťukněte na Režim a vyberte režim záznamu.

  Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

  • Při používání fotoaparátu přepnete ťuknutím na (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.

  Tip

  Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prsty dolů po obrazovce fotoaparátu.

  Používání přiblížení (zoom)

  • Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
  • Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.
  • Ťuknutím na x1 použijete optický zoom.

  Poznámka

  Optický zoom je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

  Tip

  Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořiďte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.

  Pořízení fotografie

  • Ťukněte na tlačítko závěrky.

  Nahrávání videa

  1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte (Ikona záznamu).
  2. Ťuknutím na tlačítko závěrky spustíte nebo zastavíte záznam.

  Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona nastavení) a pak ťukněte na Fotografování dotykem > Zapnuto nebo Pouze přední fotoaparát.
  2. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  3. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořiďte fotografii.

  Tip

  Tuto funkci můžete použít také pro videa.

  Pořízení fotografie při nahrávání videa

  • Při nahrávání videa ťukněte na (ikona fotoaparátu). Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

  Samospoušť

  Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

  Použití Samospoušť s hlavním fotoaparátem

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona samospouště) a vyberte dobu zpoždění.
  2. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu