account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Expozice, barvy a osvětlení

  Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné množství světla. Fotoaparát automaticky detekuje podmínky okolního osvětlení a přizpůsobí se jim.

  Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

  Optimalizace osvětlení

  • Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
  • Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné držet fotoaparát bez chvění. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
  • I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

  Použití blesku

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na (ikona automatického blesku).
  2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

  Poznámka

  Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

  Tip

  Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí Vynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.

  Barva, jas a hodnota expozice

  Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

  Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

  K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa. Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

  Nastavení barvy a jasu

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na (ikona barvy a jasu).
  2. Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.
  4. Ťuknutím na (ikona storno) resetujte a zavřete nastavení barev.

  Přizpůsobení hodnoty expozice

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na EV a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

  Rychlost závěrky

  Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

  Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

  Rychlost závěrky se automaticky nastaví pro fotografie a videa.

  Nastavení rychlosti závěrky

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na SS a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

   Poznámka

   Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

  ISO

  ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

  Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

  Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

  ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

  Nastavení hodnoty ISO

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na ISO a přetažením posuvníku upravte hodnotu ISO.
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

   Poznámka

   Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

  Silné protisvětlo (HDR)

  Při fotografování bude automaticky upraveno silné protisvětlo (HDR). Silné protisvětlo můžete také upravit ručně v ručním režimu.

  Nastavení u silného protisvětla

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na (ikona HDR) a vyberte Zapnuto.
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

  Vyvážení bílé

  Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

  Nastavení vyvážení bílé

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na WB a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například (ikona vyvážení bílé při zatažené obloze).
  3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

  Nastavení vyvážení bílé

  Auto

  Automaticky upraví vyvážení barev

  Oblačno

  Upraví vyvážení bílé pro oblačné počasí

  Denní světlo

  Nastaví vyvážení barev pro slunečné počasí venku

  Zářivka

  Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

  Žárovky

  Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

  Optimalizace expozice

  Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

  Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně , například pro určitou část fotografie.

  Přizpůsobení expozice za použití měření

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na Režim > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na (ikona nastavení) > Měření expozice.
  3. Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  4. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

   Poznámka

   Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

  Nastavení měření

  Tvář

  Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

  Střed.

  Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasu objektu.

  Jednobod.

  Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

  Průměrové

  Měří průměrný jas celé obrazovky.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu