account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přidávání a úpravy kontaktů

  Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o sobě.

  Přidání kontaktu

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na (ikona přidání nového kontaktu).
  3. Pokud přidáváte kontakt poprvé a se zařízením máte synchronizováno více účtů, vyberte účet. Tento účet se stane výchozím účtem pro ukládání kontaktů. Později můžete vybrat, kam se má kontakt uložit, ťuknutím na (ikona přidání nového kontaktu) > Uložit do účtu.
  4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  5. Po dokončení ťukněte na ULOŽIT.

  Poznámka

  Chcete-li změnit výchozí nastavení pro ukládání kontaktů, ťukněte na (ikona možností) a vyberte nový účet. Nebo můžete výběrem Kontakt v telefonu kontakty uložit pouze na vaše zařízení. Chcete-li přesunout existující kontakt do nového účtu, musíte jej vytvořit znovu a do nového účtu jej uložit.

  Tip

  Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

  Úprava kontaktu

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté ťukněte na (ikona úprav).
  3. Upravte požadované údaje.
  4. Po dokončení ťukněte na ULOŽIT.

  Poznámka

  Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

  Přidání nebo odebrání obrázku kontaktu

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté ťukněte na (ikona úprav).
  3. Ťukněte na (ikona fotoaparátu) a vyberte požadovanou možnost.
  4. Po aktualizaci obrázku ťukněte na ULOŽIT.

  Tip

  Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album.

  Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté ťukněte na (ikona nabídky) > Nastavit vyzvánění.
  3. Vyberte vyzváněcí tón nebo ťuknutím na (ikona přidání) vyberte hudební soubor uložený na zařízení.
  4. Ťukněte na OK.

  Odeslání všech hovorů od jistého kontaktu do hlasové schránky

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Vyberte požadovaný kontakt.
  3. Ťukněte na (ikona nabídky) > Směrovat do hlasové schránky.

  Odstranění kontaktů

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
  3. Ťukněte na (ikona odstranění) a pak na SMAZAT.
  4. Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
  5. Ťukněte na (ikona odstranění) a pak na SMAZAT.

  Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na (ikona možností) > Moje údaje.
  3. Ťukněte na (ikona úprav) a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
  4. Po dokončení ťukněte na ULOŽIT.

  Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

  1. Najděte a ťukněte (ikona zpráv).
  2. Vyberte telefonní číslo a poté ťukněte na (ikona nabídky) > Přidat kontakt.
  3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na Vytvořte nový kontakt.
  4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na ULOŽIT.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu