account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Hlasitost, vibrace a zvuk

  Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení. Zvuky a tóny můžete změnit pouze v nastavení.

  Poznámka

  Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti, vibrací a zvuku.

  Hlasitost a vibrace

  Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace (ikona vibrací).

  Hlasitost vyzvánění a oznámení (ikona hlasitosti vyzvánění) ovlivňuje oznámení, hlasitost příchozích volání (Ikona hlasitosti volání) ovlivňuje hovory a hlasitost médií a (ikona hlasitosti médií) se týká hudby, videí, her a dalších médií. Pokud například změníte hlasitost při sledování videa, změní se hlasitost média. Hlasitost budíku se udává pomocí (ikona oznámení budíku).

  Změna hlasitosti

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Tím se změní hlasitost média.
  2. Chcete-li změnit hlasitost vyzvánění, oznámení nebo budíku, ťukněte na (ikona nastavení). Pomocí posuvníků nastavte hlasitost.

  Tip

  Ťuknutím na ikonu hlasitosti můžete hlasitost rychle zapnout nebo vypnout.

  Aktivace vibračního režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
  2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí (ikona vibrací).

  Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Zvuk.
  2. Ťuknutím na přepínač U hovorů také vibrovat povolíte funkci.

  Zvuky a tóny

  Nastavení vyzvánění

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu.
  2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
  3. Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na Přidat vyzváněcí tón a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
  4. Potvrďte ťuknutím na OK.

  Tip

  Chcete-li nastavit konkrétní vyzváněcí tón pro kontakt, viz Přidávání a úpravy kontaktů. Uživatelé dvou karet SIM si mohou pro každou kartu SIM nastavit jiné vyzvánění.

  Nastavení zvuku oznámení

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení.
  2. Vyberte zvuk ze seznamu nebo výběrem Žádný vypněte všechny zvuky oznámení a nastavte oznámení pouze na vibrace.
  3. Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na Přidat vyzváněcí tón.
  4. Potvrďte ťuknutím na OK.

  Poznámka

  Můžete změnit nastavení aplikace tak, že povolíte zvuk z konkrétní aplikace, i když je zvuk oznámení nastaven na Žádný. Viz Oznámení.

  Povolení nebo zákaz dalších zvuků a tónů

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Zvuk > Rozšířená nastavení.
  2. Ťuknutím na přepínače povolte nebo zakažte různé zvuky a tóny.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu