account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Oznámení

  Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o právě probíhajících aktivitách, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

  • Ve stavovém řádku
  • Na panelu oznámení
  • Na zamykací obrazovce
  • Ikona Aplikace

  Otevření nebo zavření panelu oznámení

  1. Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
  2. Chcete-li zavřít panel oznámení, přetáhněte panel nebo po něm přejeďte prstem směrem nahoru.

  Tip

  Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

  Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

  • Ťukněte na oznámení.

  Zrušení upozornění na panelu oznámení

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Poznámka

  Ne všechna oznámení lze zrušit.

  Tip

  Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a ťukněte na (ikona odložení). Oznámení lze odložit o 15 či 30 minut nebo o 1 či 2 hodiny.

  Rozbalení oznámení na panelu oznámení

  • Ťuknutím na (ikona více možností) oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení, aniž byste museli otevírat aplikaci.

  Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

  • Ťukněte na Smazat vše.

  Tip

  Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a najděte tlačítko Smazat vše.

  Reakce na oznámení ze zamykací obrazovky

  • Dvakrát ťukněte na oznámení.

  Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

  • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

  Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

  Oznámení vůbec nezobrazovat

  Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

  Zobrazit veškerý obsah oznámení

  Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah (včetně obsahu příchozích e-mailů a zpráv v chatu), pokud dané aplikace neoznačíte jako Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Konfigurovat oznámení.

  Skrýt citlivý obsah

  Aby bylo toto nastavení k dispozici, musíte mít k odemčení obrazovky nastaven kód PIN, heslo nebo vzor. Když pak dostanete citlivé oznámení o příchodu emailu nebo chatu, nebude obsah na zamykací obrazovce viditelný.

  Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
  2. Ťukněte na Zobrazit oznámení.
  3. Vyberte požadovanou možnost.

  Tip

  Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Chcete-li tuto funkci povolit, ťukněte na přepínač Zachovat oznámení v Konfigurovat oznámení .

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  Můžete nastavit, jak přijímat oznámení z aplikace.

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
  2. Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na Oznámení.
  3. Ťuknutím na přepínače upravte nastavení oznámení podle potřeby.

  Oznamovací kontrolka

  Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo znamená, že máte novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

  Poznámka

  Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze, když bude třeba upozornění na stav baterie, například, když úroveň baterie klesne pod 15 procent.

  Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Konfigurovat oznámení.
  2. Ťuknutím na přepínač Použít LED k zobrazení příchozích oznámení povolte nebo zakažte funkci.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu