account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Baterie a správa napájení

  Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

  Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

  Poznámka

  Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

  Kontrola spotřeby baterie

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Baterie, kde zjistíte odhad zbývajícího procenta a výdrže baterie.
  2. Ťuknutím na položku Rozšířená nastavení zobrazíte podrobnosti o využití baterie.

  Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
  2. Vyberte aplikaci a v Rozšířená nastavení > Baterie se můžete podívat na její spotřebu baterie.

  Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

  Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

  • Snižte úroveň jasu obrazovky, viz Nastavení obrazovky.
  • Vypněte Bluetooth , Wi-Fi a služby určení polohy, pokud tyto funkce nepotřebujete.
  • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
  • V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz Wi-Fi .
  • Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
  • Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
  • Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz Oznámení .
  • Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci, viz Nastavení aplikace.
  • Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz Obrazovka aplikací.
  • K poslechu hudby použijte originální zařízení handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
  • Čas od času zařízení restartujte.

  Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

  Aplikace můžete z optimalizace vyjmout.

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Baterie.
  2. Ťukněte na (ikona nabídky) a vyberte Výjimky úspory energie. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
  3. Chcete-li do tohoto seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimky.
  4. Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

   Tip

   Možnost Výjimky úspory energie můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Přístup ke spec. aplikacím > Funkce úspory energie.

  Režim STAMINA

  V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS při vypnuté obrazovce. Na stavovém řádku se zobrazí (ikona režimu STAMINA).

  Tip

  Zařízení navrhne, abyste aktivovali Režim STAMINA , pokud je pravděpodobné, že baterie se vybije před dalším plánovaným nabíjením. Ťukněte na Nastavení > Baterie > Režim STAMINA > Chytré upozornění STAMINA a poté ťukněte na přepínač, abyste funkci povolili nebo zakázali.

  Aktivace nebo deaktivace Režim STAMINA

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Baterie.
  2. Ťukněte na Režim STAMINA a ťukněte na přepínač pro aktivaci nebo deaktivaci funkce. Je-li aktivován Režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.

  Tip

  Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie .

  Režim Ultra STAMINA

  Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a Wi-Fi budou zakázány. Volání a SMS jsou stále k dispozici. Výchozí obrazovka se změní a na stavovém řádku se zobrazí (ikona režimu Ultra STAMINA).

  Aktivace Režim Ultra STAMINA

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Baterie.
  2. Ťukněte na Režim Ultra STAMINA a pak ťukněte na Aktivovat.
  3. Ťukněte na OK.

  Poznámka

  Aplikace nelze z optimalizace režimem Režim Ultra STAMINA vyjmout.

  Deaktivace Režim Ultra STAMINA

  1. Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
  2. Ťukněte na oznámení Režim Ultra STAMINA je aktivní.
  3. Ťukněte na OK.

  Poznámka

  Deaktivací Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

  Ochrana baterie

  Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

  Poznámka

  Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

  Povolení nebo zákaz Ochrany baterie

  1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Baterie > Ochrana baterie.
  2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie .

  Tip

  Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu