account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přenos kontaktů

  Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

  Přenos kontaktů pomocí online účtu

  Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync nebo Microsoft Exchange ActiveSync, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

  Zapnutí a vypnutí automatické synchronizace dat

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na (ikona nabídky) a pak ťukněte na Nastavení.
  3. Ťukněte na Účty a pak ťuknutím na přepínač Automaticky synchronizovat data funkci povolte nebo zakažte.
  4. Ťukněte na OK.

  Poznámka

  Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

  Další metody přenosu kontaktů

  Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Například můžete zkopírovat kontakty na paměťovou kartu nebo použít technologii Bluetooth. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

  Import kontaktů z paměťové karty

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na (ikona nabídky) a pak ťukněte na Nastavení > Importovat > Karta SD nebo vnitřní úložiště (soubor .vcf).
  3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  4. Ťukněte na (ikona nabídky) a pak vyberte Karta SD.
  5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

  Import kontaktů pomocí Bluetooth

  1. Ťukněte na Nastavení > Připojení zařízení > Spárovat nové zařízenía ujistěte se, že zařízení je nastaveno na viditelné.
  2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  3. Ťuknutím na Přijmout zahájíte přenos souboru.
  4. Přetáhněte stavový řádek dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
  5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

  Import kontaktů z karty SIM

  1. Najděte a ťukněte na (ikona kontaktů).
  2. Ťukněte na (ikona nabídky) a pak ťukněte na Nastavení > Importovat.
  3. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na Importovat ze SIM karty. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
  4. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  5. Vyberte kontakty, které chcete importovat, a ťukněte na Importovat.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu