account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Telefonování pomocí náhlavní soupravy SBH54

  Pomocí náhlavní soupravy SBH54 můžete ovládat příchozí hovory, například je přijímat a odmítat. Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Používáte-li náhlavní soupravu v kombinaci se zařízením se systémem Android™, ve kterém je volající uložen jako kontakt, zobrazí se i jméno volajícího. Pokud nejsou k náhlavní soupravě připojena kabelová sluchátka, můžete přijímat hovory s využitím sluchátka na soupravě SBH54. Seznam hovorů v náhlavní soupravě rovněž umožňuje provádět hovory.

  POZOR:
  V zájmu bezpečnosti vaší i ostatních nepoužívejte náhlavní soupravu SBH54 k telefonování prostřednictvím sluchátka při řízení vozidla.

  Zapnutí funkce Seznam volání

  1. Na hlavní obrazovce aplikací v zařízení Android™ ťukněte na položku SBH54 > Icn sony key menu > Nastavení.
  2. Ťukněte na možnost Seznam volání a přepínač Vyp přetáhněte do zapnuté polohy.

  Přijetí hovoru

  • Když uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte tlačítko Icn sony key call.

  SBH54 – zahájení hovoru ze seznamu volání

  1. Stisknutím libovolného tlačítka zapněte displej zařízení SBH54 a poté stisknutím a podržením tlačítka Icn sony key call otevřete seznam volání.
  2. Stisknutím tlačítka Icn sony key forward nebo Icn sony key rewind vyberte kontakt nebo číslo, na které chcete volat, a stisknutím tlačítka Icn sony key play pause zahajte volání.

  Note

  Chcete-li použít seznam volání přímo ze zařízení SBH54, je třeba mít v připojeném zařízení Android™ nainstalovanou aplikaci SBH54.

  Ukončení hovoru

  • Během probíhajícího hovoru stiskněte akční tlačítko Icn sony key call.

  Odmítnutí hovoru

  • Když uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte a podržte akční tlačítko Icn sony key call.

  Přijetí druhého hovoru

  • Když během probíhajícího hovoru uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte akční tlačítko Icn sony key call. Probíhající hovor bude podržen.

  Tip

  Pomocí tlačítka Další Icn sony key forward nebo Předchozí Icn sony key rewind přepněte na druhý hovor a pozdržte probíhající hovor.

  Odmítnutí druhého hovoru

  • Když během probíhajícího hovoru uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte a podržte akční tlačítko Icn sony key call.

  Vypnutí mikrofonu během hovoru

  • Stiskněte a podržte tlačítko výběru Icn sony key play pause.

  Přenesení probíhajícího hovoru na telefon

  • Během hovoru stiskněte současně tlačítka Icn sony key forward a Icn sony key rewind.

  Tip

  Dalším současným stisknutím tlačítek Icn sony key forward a Icn sony key rewind můžete hovor převést zpět do náhlavní soupravy SBH54.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu