# Litujeme, ale tato stránka již není k dispozici

Stránka Služeb aktualizace Xperia již není dostupná. K vyhledání stavu aktualizace softwaru použijte aplikaci Podpora na zařízení.