account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Použití náhlavní soupravy se dvěma zařízeními současně

  Náhlavní souprava má dva různé režimy připojení: režim vícenásobného a jednoduchého připojení. Režim vícenásobného připojení pomáhá spravovat dvě připojení najednou. Pokud například připojíte náhlavní soupravu ke dvěma telefonům, můžete přijímat hovory z obou telefonů bez nutnosti odpojování a opětného připojování.

  Režim jednoduchého připojení je zapnut jako výchozí. Chcete-li mít náhlavní soupravu připojenou ke dvěma zařízením současně, je třeba ručně přepnout do režimu vícenásobného připojení (Multipoint).

  Note

  V režimu vícenásobného připojení se můžete připojit maximálně ke dvěma zařízením současně. Pokud spárujete náhlavní soupravu s třetím zařízením, první spárované zařízení bude odpojeno.

  Zapnutí režimu vícenásobného připojení

  1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnuta.
  2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud kontrolka oznámení dvakrát fialově neblikne.

  Ruční spárování náhlavní soupravy se dvěma zařízeními Bluetooth®

  1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava v režimu vícenásobného připojení (Multipoint) a byla úspěšně spárována s prvním zařízením Bluetooth®.
  2. Vypněte náhlavní soupravu.
  3. Náhlavní souprava: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud kontrolka oznámení nezačne rychle blikat modře.
  4. Druhé zařízení Bluetooth®: Vyhledejte zařízení Bluetooth® a v seznamu dostupných zařízení vyberte položku SBH60. Postupujte podle pokynů pro párování zobrazených na obrazovce.
  5. První zařízení Bluetooth®: Chcete-li se k náhlavní soupravě znovu připojit, vyberte na obrazovce nastavení Bluetooth® v seznamu spárovaných zařízení možnost SBH60.

  Automatické spárování náhlavní soupravy se dvěma zařízeními Bluetooth®

  1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava v režimu vícenásobného připojení (Multipoint) a byla úspěšně spárována s prvním zařízením Bluetooth®.
  2. Druhé zařízení Bluetooth®: Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce NFC a zda je obrazovka aktivní a odemčená.
  3. Při druhé zařízení Bluetooth® nad náhlavní soupravu, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly. Poté postupujte podle pokynů ke spárování zobrazených na displeji.
  4. První zařízení Bluetooth®: Chcete-li se k náhlavní soupravě znovu připojit, vyberte na obrazovce nastavení Bluetooth® v seznamu spárovaných zařízení možnost SBH60.

  Zapnutí režimu jednoduchého připojení

  1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá a odpojená od všech zařízení Bluetooth®.
  2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko snížení hlasitosti, dokud kontrolka oznámení jednou fialově neblikne.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu