account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nošení sluchátek je nepohodlné

 • Sluchátka je třeba nasadit podle pokynů.

  Nošení náhlavní soupravy

  Nošení náhlavní soupravy
  1. Podržte zvukovod sluchátka (R) levou rukou.
  2. Pravou rukou jemně zatáhněte za ušní lalůček směrem dolů.
  3. Zasuňte sluchátko zespodu tak, aby měnič šel za ucho, a podle obrázku vložte kruhovou oporu do ucha.
  4. Pomocí stejného postupu, ale opačných rukou, vložte druhé sluchátko (L).

  V zájmu bezpečnosti nepoužívejte náhlavní soupravu k telefonování při řízení vozidla. Náhlavní soupravu nepoužívejte za chůze, běhu ani při jízdě na kole, aby nedošlo k nehodě.

  Sundání náhlavní soupravy

  • Podržte zvukovod sluchátka (R) a opatrným pohybem dolů náhlavní soupravu sundejte.

  Při sundávání sluchátka nedržte měnič. Držení za měnič může namáhat zvukovod, který by se mohl poškodit.

 • Sponu je nutné správně připevnit.

  Připevnění spony

  Připojení spony ke kabelu.
  • Připevněte sponu ke kabelu náhlavní soupravy pod dálkovým ovládáním. Sponu umístěte tak, abyste mohli mluvit do mikrofonu při hands-free volání, jakmile si náhlavní soupravu připevníte k oblečení.

  Pokud sponu potřebujete upravit, sejměte ji a změňte její polohu na kabelu náhlavní soupravy.

  Pomocí spony zabráníte pohybu sluchátek a dálkového ovládání. Používání sluchátek je tak pohodlnější.

 • Kruhová opora musí mít správnou velikost a být správně sestavena.

  Výměna kruhové opory

  Výměna kruhové opory.
  1. Vyberte velikost kruhové opory, která vám stabilně a pohodlně sedí v uchu.
  2. Chcete-li kruhovou oporu odpojit, podržte pevně část zvukovodu, kde je připevněna kruhová opora, poté zatlačte na oporu rovně dozadu.
  3. Chcete-li kruhovou oporu připojit, zarovnejte konvexní část sluchátka s konkávní částí opory.
  4. Při připojování opory překryjte háček A gumou kruhové opory podle obrázku. Dávejte pozor, abyste kruhovou oporu neutrhli.

  Při odpojování nebo připojování kruhové opory za ni netahejte, netlačte na ni ani jí neotáčejte silou, protože byste ji mohli poškodit nebo utrhnout. Při připojování opory je důležité, aby značky R/L na oporách odpovídaly značkám na sluchátkách.

Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu