account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Help ons uw website te verbeteren
Beantwoord enkele snelle vragen om uw bezoek te evalueren.

Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten

Bekijk alle onderwerpen

U kunt media-inhoud weergeven of afspelen die is opgeslagen op uw apparaat op andere apparaten, bijvoorbeeld een tv of een computer. Deze apparaten moeten DLNA Certified™ zijn door Digital Living Network Alliance en alle apparaten moeten verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk om inhoud te kunnen delen. U kunt ook inhoud van andere DLNA Certified™-apparaten weergeven of afspelen op uw apparaat.

Nadat u het delen van inhoud tussen apparaten hebt ingesteld, kunt u bijvoorbeeld op uw apparaat luisteren naar muziekbestanden die op uw thuiscomputer zijn opgeslagen of foto's die u hebt gemaakt met de camera op uw apparaat, weergeven op een groot telefvisiescherm.

Bestanden van DLNA Certified™-apparaten afspelen op uw apparaat

Wanneer u bestanden van een ander DLNA Certified™-apparaat afspeelt op uw apparaat, dient het andere apparaat als een server. Met andere woorden, het deelt inhoud via een netwerk. Op het serverapparaat moet de functie voor het delen van inhoud zijn ingeschakeld en moet toegang aan uw apparaat toestaan. Het moet ook verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat.

Een gedeelde track op uw apparaat afspelen

 1. Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar WALKMAN en tik hierop.
 3. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 4. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de track die u wilt afspelen. De track wordt automatisch afgespeeld.

Een gedeelde video op uw apparaat afspelen

 1. Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Films en tik hierop.
 3. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 4. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer de video die u wilt afspelen.

Een gedeelde foto op uw apparaat weergeven

 1. Zorg ervoor dat de apparaten waarmee u bestanden wilt delen, met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat zijn verbonden.
 2. Tik op het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 3. Ga naar en tik op Album > Mijn albums. Al uw beschikbare online albums en verbonden apparaten worden weergegeven.
 4. Selecteer een apparaat in de lijst met verbonden apparaten.
 5. Blader in de mappen van het verbonden apparaat en selecteer een foto die u wilt weergeven.

Voorbereiden van afspelen van inhoud op het apparaat DLNA Certified™-apparaten

U moet het delen van bestanden op uw apparaat instellen voordat u mediabestanden die zijn opgeslagen op het apparaat kunt weergegeven of afspelen op andere DLNA Certified™-apparaten. De apparaten waarmee u inhoud deelt, worden clientapparaten genoemd. Een tv, computer of tablet kan als clientapparaat dienen. Wanneer inhoud beschikbaar wordt gemaakt voor clientapparaten, dient uw apparaat als mediaserver. Wanneer u het delen van bestanden op uw apparaat instelt, moet u toegangsrechten verlenen aan clientapparaten. Als u dit hebt gedaan, worden deze apparaten als geregistreerde apparaten weergegeven. Apparaten die wachten op toegangsrechten, worden weergegeven als apparaten in behandeling.

Delen van bestanden instellen met de functie Verbonden apparaten[MR2]

 1. Verbind uw apparaat met een Wi-Fi® -netwerk.
 2. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 3. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 4. Versleep de schuifregelaar om de functie Media delen in te schakelen. Icn sony media server stat verschijnt in de statusbalk. Uw apparaat kan nu als mediaserver functioneren.
 5. Verbind uw computer of andere apparaten met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat.
 6. Er verschijnt een melding op de statusbalk van het apparaat. Open de melding en stel de relevante toegangsrechten voor andere apparaten in.
NoteDe bovenstaande instructies kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte clientapparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw clientapparaat voor meer informatie. Als het apparaat geen verbinding kan maken, controleert u of uw Wi-Fi® -netwerk werkt.
TipU kunt het menu Mediaserver ook openen onder Instellingen > Xperia™ > Mediaserverinstellingen. Als u de weergave Mediaserver sluit, blijft de functie bestanden delen op de achtergrond actief.

Delen van bestanden met andere DLNA Certified™-apparaten stoppen

 1. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 2. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 3. Sleep de schuifregelaar om de Media delen-functie uit te schakelen.

Toegangsmachtigingen instellen voor een apparaat dat in behandeling is

 1. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 2. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat in de Apparaten in behandeling-lijst.
 4. Selecteer een toegangsmachtigingniveau.

De naam van een geregistreerd apparaat wijzigen

 1. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 2. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat in de lijst Geregistreerde apparaten en selecteer vervolgens Naam wijzigen.
 4. Voer een nieuwe naam voor het apparaat in.

Het toegangsniveau van een geregistreerd apparaat wijzigen

 1. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 2. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 3. Selecteer een apparaat in de Geregistreerde apparaten-lijst.
 4. Tik op Toegangsniveau wijzigen en selecteer een optie.

Hulp krijgen over het delen van inhoud met andere DLNA Certified™-apparaten

 1. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar Icn sony app music player en tik hierop.
 2. Tik op Icn sony key menu en vervolgens op Mediaserver.
 3. Tik op Icn sony menu help.

Bestanden afspelen op een Digital Media Renderer-apparaat

Met DLNA™-technologie kunt u media-inhoud die op uw apparaat is opgeslagen naar een ander apparaat sturen dat op hetzelfde Wi-Fi® -netwerk is aangesloten. Het andere apparaat moet als een Digital Media Renderer (DMR)-apparaat kunnen werken. Dat betekent dat het content die het van uw apparaat ontvangt kan renderen of afspelen. Een DMR-apparaat kan bijvoorbeeld een tv zijn met een DLNA-functie of een pc waarop Windows® 7 of hoger draait.

NoteDe instellingen voor het inschakelen van de Digital Media Renderer kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het respectievelijke apparaat voor meer gedetailleerde informatie.
NoteInhoud met Digital Rights Management (DRM) kan niet worden afgespeeld op een Digital Media Renderer apparaat met DLNA™-technologie.

Foto's of video's van uw apparaat op een DMR-apparaat weergeven

 1. Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat.
 2. Tik in het Startscherm op Icn sony home apptray normal.
 3. Tik op Album .
 4. Blader naar en open het bestand dat u wilt bekijken.
 5. Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven, tik op Icn sony actionmenu playon installed en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw content wilt delen. De geselecteerde bestanden worden in chronologische volgorde afgespeeld op het geselecteerde apparaat.
 6. Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op Icn sony actionmenu playon connected en selecteert u uw apparaat. Het bestand stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw apparaat.
TipU kunt ook een video delen uit de applicatie Films op uw apparaat door op de video te tikken en vervolgens op Icn sony actionmenu playon installed te tikken.

Een muziek-track vanaf uw apparaat op een DMR-apparaat afspelen

 1. Controleer of u het DMR-apparaat correct hebt ingesteld en dat het verbonden is met hetzelfde Wi-Fi® -netwerk als uw apparaat.
 2. Tik op uw Startscherm op Icn sony home apptray normal, ga naar WALKMAN en tik hierop.
 3. Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt delen. Tik vervolgens op de track.
 4. Tik op Icn sony actionmenu playon installed en selecteer een DMR-apparaat waarmee u uw inhoud wilt delen. De track speelt automatisch af op het geselecteerde apparaat.
 5. Als u de verbinding met het DMR-apparaat wilt verbreken, tikt u op Icn sony actionmenu playon connected en selecteert u uw apparaat. De track stopt met afspelen op het DMR-apparaat, maar blijft afspelen op uw apparaat.
Vond u deze informatie nuttig?
Ja Nee
Uw reactie is waardevol!
Waarom vond u deze informatie niet nuttig?
Verzenden
Bedankt voor uw reactie!
Uw product zoeken
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer