account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Help ons uw website te verbeteren
Beantwoord enkele snelle vragen om uw bezoek te evalueren.

Juridische gegevens

Bekijk alle onderwerpen

Sony C5302/C5303/C5306

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Er kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding worden aangebracht door Sony Mobile Communications AB op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen zullen wel worden verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Alle rechten voorbehouden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Verwijder de batterij om reguleringsgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zullen mogelijk geen exacte voorstelling geven van het eigenlijke apparaat.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Eigenaars van content gebruiken de Windows Media digital rights management-technologie (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot inhoud die met WMDRM is beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen eigenaars van content Microsoft vragen de mogelijkheid van de software om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde content, in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeschermde content. Wanneer u licenties voor beschermde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkingslijst bij de licenties insluit. Eigenaars van content kunnen eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4-video") of de AVC-standaard ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor al het overige gebruik wordt geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamedoeleinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie http://www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3-audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN OPGESLAGEN OP UW TELEFOON (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN, EN VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE AANWIJZINGEN EN TIPS GEGEVEN ONDER DE SUBPARAGRAFEN "METHODEN VOOR HET OVERBRENGEN VAN CONTACTEN" EN "GEGEVENSOPSLAG" VAN DIT DOCUMENT. ONDER GEEN OMSTANDIGHEID ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.

Vond u deze informatie nuttig?
Ja Nee
Uw reactie is waardevol!
Waarom vond u deze informatie niet nuttig?
Verzenden
Bedankt voor uw reactie!
Uw product zoeken
Find
Ga op uw Xperia™-apparaat naar Instellingen > Over telefoon/tablet > Modelnummer