Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình

Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.
 kết quả
Không có kết quả tìm kiếm nào cho

Mẹo tìm kiếm

Bạn có viết đúng chính tả từ khóa không? Nếu đúng, hãy thử các từ khóa tương tự hoặc ít cụ thể hơn, ví dụ: "mật khẩu Wi-Fi" thay vì “khóa WPA”.
Xem tất cả chủ đề

Tôi làm cách nào để bật đài FM?

Tổng quan về đài FM trên Sony Xperia™ tipo

1Di chuyển lên trên tới mục yêu thích trước đó (sẵn có khi mục yêu thích đã được lưu)
2Tần số được dò
3Lưu hoặc xóa kênh yêu thích
4Di chuyển xuống dưới tới mục yêu thích tiếp theo (sẵn có khi mục yêu thích đã được lưu)
5Một kênh yêu thích được lưu
6Phím bật/tắt đài
7Thông tin RDS (Hệ thống dữ liệu radio) – không sẵn có ở tất cả quốc gia/khu vực
8Mở ứng dụng TrackID™

Để bắt đầu đài FM

  1. Kết nối tai nghe hoặc bộ tai nghe với điện thoại của bạn.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn Đài FM. Các kênh có sẵn xuất hiện khi bạn di chuyển qua dải tần.

Lưu ý: Khi bạn bắt đầu đài FM, các kênh có sẵn xuất hiện tự động. Nếu một kênh có thông tin RDS, nó sẽ xuất hiện vài giây sau khi bạn bắt đầu nghe kênh.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?

Không

Hỗ trợ khác

Bạn cần sửa chữa?

Tìm hiểu cách tiến hành

Diễn đàn hỗ trợ

Nhận trợ giúp và trao đổi các mẹo với người dùng Xperia™ khác

Thông tin sản phẩm

Tải xuống thông tin bảo hành, hướng dẫn sử dụng hoặc các tài liệu khác

Liên hệ với chúng tôi

Nếu không thể tìm thấy những gì bạn cần, hãy hỏi các chuyên gia Xperia™ của chúng tôi