account arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-down

Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình

Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.
Hỗ trợ của Sony Mobile – Trang chủ. Ảnh nền hiển thị điện thoại thông minh Xperia™, tập bản đồ và bút.

Chào mừng bạn đến với Hỗ trợ

Tìm sản phẩm của bạn bên dưới và nhận trợ giúp phù hợp. Hoặc kiểm tra Xperia™ Care tổng quan về hỗ trợ.

Tìm sản phẩm của bạn

Tìm sản phẩm của bạn

Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy